Novosti

Natječaji

Potpora aktivnostima koje provode OCD organizirane na europskom nivou

Ovaj poziv želi poduprijeti aktivnosti koje doprinose razvoju, provedbi i praćenju europskih i nacionalnih politika i zakonodavstvu isključivo u jednom od sljedećih područja:

* nediskriminacije i integracija Roma
* jednakih prava za osobe s invaliditetom
* jednakost između žena i muškaraca.

Kandidati moraju jasno naznačiti u prijavnici (pod “prioriteta”) samo jedan od njih tri područja.

Projektni prijedlog može sadržavati aktivnosti koje pripadaju sljedećim kategorijama:

* Analitičke aktivnosti: npr.studije, istraživanja, preporuke, evaluacija, prikupljanje podataka, statistike, razvoj pokazatelja, mjerila, itd.
* Obrazovne aktivnosti
* Međusobno učenje, razmjenu dobre prakse, suradnje
* Podizanje svijesti, informiranja i širenja:

Organizacija kampanja za podizanje svijesti i konferencija i sastanaka s ciljem širenja rezultata.

U sklopu ovog poziva sufinanciranje od strane EU ne može prijeći 80% ukupnih prihvatljivih troškova. Prijavitelji mogu biti nevladina, neprofitna i nezavisna tijela organizirana na europskoj razini.

Skip to content