Novosti

Natječaji

Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

* aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja;

* izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima;

* izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima;

* razvoju turističke ponude temeljene na tradicijskim/autohtonim elementima lokalnog graditeljstva i očuvanju/uređenju okoliša;

* razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:

a) razvoj,obnovu i podizanje kvalitete smještajne ponude, bilo kroz izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih smještajnih kapaciteta (hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion), pri čemu pozornost treba dati očuvanju izvorne arhitekture u slučajevima gdje je to stručno i ekonomski opravdano,

b) izgradnju, obnovu i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,

c) uređenje dodatnih sadržaja uz smještajne kapacitete (npr. bazeni, wellness ponude, sportsko-rekreativni i zabavni sadržaji, sadržaji za djecu, sadržaji za održavanje poslovnih sastanaka i konferencija i sl.),

d) uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja kroz projekte turističke infrastrukture (npr. vidikovci, promatračnice, poučne i pješačke staze, biciklističke i druge tematske staze, stijene za penjanje, golf vježbališta, tematski parkovi, plaže i dr.),

e) regionalni projekti uspostavljanja međunarodnih zračnih linija u kontinentalnim zračnim lukama s niskim prometnim intenzitetom u funkciji razvoja međunarodno prepoznatljivih i traženih turističkih proizvoda na turistički nerazvijenim područjima.

Po pojedinom projektu sufinancirat će se sam o stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2014. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta.

Najveći iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 150.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren do 7. ožujka 2014. godine.

Skip to content