Novosti

Novosti

Poziv na informativne radionice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Informativne radionice za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II” iz Operativnog programa – Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013. održat će se 13., 16. i 17. lipnja 2014. u konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Natječaj je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  20. svibnja 2014. te je isti dostupan na www.strukturnifondovi.hr.

Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Napomena: Za sudjelovanje se mogu prijaviti samo djelatnici/ice institucija sukladno kriterijima prihvatljivosti prijavitelja navedenima u Uputama za prijavitelje za gore navedeni natječaj.

Broj sudionika na informativnoj radionici je ograničen te se može prijaviti samo po jedan djelatnik/ica iz pojedine institucije. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 5. lipnja 2014. godine do 16 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena uzet će se u obzir isključivo u slučaju nepopunjavanja predviđenog broja slobodnih mjesta. Svi sudionici koji su poslali prijavu, bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije dva dana nakon roka zatvaranja prijava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze i radne materijale. Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf@mzos.hr.

public.mzos.hr
Skip to content