Novosti

Natječaji

Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu

Europska komisija objavila je poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu. Program omogućuje učenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, stručnjacima u strukovnom obrazovanju, kao i svim zaposlenim i nezaposlenim osobama koje žele usavršavati svoja znanja i sposobnosti – sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma:

Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje)
Erasmus (visokoškolsko obrazovanje),
Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i
Grundtvig (obrazovanje odraslih),

te dva komplementarna programa:

Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i
Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).

Cilj programa za cjeloživotno učenje je stvoriti napredno društvo znanja, održivi ekonomski razvoj, veći broj kvalitetnijih poslova te jaču društvenu koheziju u Europskoj Uniji. Program potiče suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, a istovremeno i priprema sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Skip to content