Novosti

Natječaji

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, općim i posebnim kriterijima kulturnih vijeća za vrednovanje programa te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

1.      redovne djelatnosti ustanova i strukovnih udruga u kulturi;
2.      glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta;
3.      kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog);
4.      dramske umjetnosti i kazališnog amaterizma;
5.      zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
6.      književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija;
7.      knjižnične djelatnosti;
8.      muzejsko-galerijske djelatnosti;
9.      likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
10.     nove medijske kulture;
11.     zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
12.     arhivske djelatnosti;
13.     međunarodne kulturne suradnje;
14.     informatizacije ustanova kulture;
15.     investicijske potpore;
16.     digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
17.     zaštite i očuvanja arheoloških dobara.

U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu, raspisat će se posebni natječaji za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, potpore knjižarama za programe promocije knjige i čitanja te za poticanje glazbenog i dramskogstvaralaštva.

Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova.

Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnom kulturnom dobru obavezno se  ispunjava priloženi obrazac “Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima”, a za radove na pokretnom kulturnom dobru obrazac “Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima”.

Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.

Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac “Plan projekta digitalizacije”.

Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na nepokretnim dobrima obavezno se popunjava priloženi obrazac “Troškovnik arheoloških istraživanja”, a za radove na pokretnim dobrima obrazac “Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini”.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje, prijedlozi programa (na prijavnici 13.) prijavljuju se u dva roka: od 1. lipnja do 20. srpnja 2011. godine ili od 1. veljače do 15. ožujka 2012. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.

Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti i izlistaj iz Registra neprofitnih organizacija.

Rok za podnošenje prijava je do 20. srpnja 2011. godine.

 

Skip to content