Novosti

Natječaji

Poziv za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade

Ministarstvo socijalne politike i mladih upućuje Poziv za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti projekti udruga mladih i za mlade koji predstavljaju ispunjenje Mjere 4., Područja 5. Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine; Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj; i to isključivo u sljedećim prioritetima:

a) međunarodna suradnja
b) aktivno sudjelovanje
c) programsko umrežavanje
d) osposobljavanje za poduzetništvo i samozapošljavanje.

Mladima se smatraju osobe od 15. do 30. godine.

Udrugama mladih i za mlade smatraju se pravne osobe registrirane prema Zakonu o udrugama, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, sukladno statutu udruge. Kod udruga mladih, većina članova/ica svih upravljačkih tijela su mladi u dobi od 15 do 30 godina, sukladno statutu udruge.
Financijska potpora odnosi se na razdoblje od dvanaest (12) mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine, a Udruga može prijaviti jedan projekt. Najniţi iznos koji se za projekt može odobriti iznosi 30.000,00 kuna, a najviši iznos koji se udruzi može odobriti za provedbu projekta je 100.000,00 kuna.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati iskljucivo poštom na adresu:

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH,
SEKTOR ZA MLADE, SLUŢBA ZA SURADNJU S MLADIMA,
10 000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6,
uz napomenu na omotnici: za natječaj “Projekti udruga mladih i za mlade u 2012.” – ne otvarati

Rok za podnošenje prijava je 20.07.2012.

 

Skip to content