Novosti

Natječaji

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave slati za financijsku potporu projekata koji donose nove ideje te modele razvoja i/ili načine promicanja i zaštite prava i interesa djece sukladno prioritetnim područjima ovog Poziva.

Vremensko trajanje predloženih projekata odnosi se na razdoblje od 12 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine.

PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA

D-1) ZAJEDNO DO PRAVA – projekti koji pridonose povezivanju, razvoju i praćenju rada najmanje 10 udruga i njihovih aktivnosti usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece

D-2) PRAVA DJECE U ZAJEDNICI – projekti poticanja međusektorske suradnje na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici

D-3) NENASILJEM DO POŠTIVANJA PRAVA – projekti usmjereni prevenciji nasilja među djecom i nenasilnom rješavanju sukoba

D-4) SIGURNO NA INTERNETU – projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu

D-5) ZAUSTAVIMO SEKSUALNO NASILJE – projekti usmjereni prevenciji seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece

Visina financijske potpore: od 30.000,00 do 60.000,00 kuna
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 550.000,00 kuna
Broj projekata koji će se odobriti: do 18

Rok za podnošenje prijava je 09.07.2012.

 

Skip to content