Novosti

Natječaji

Poziv za trogodišnje programe suradnje – ovisnost

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavljuje Poziv za sudjelovanje udruga u provođenju programa čiji se sadržaj odnosi na provedbu Nacionalnih strategija, planova i programa u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti programe čiji se sadržaj odnosi na sljedeća područja:

1. Razvoj i širenje programa suradnje na području ovisnosti- trogodišnji program
za razdoblje 2011. do 2014. godine

Trogodišnji program Razvoj i širenje programa suradnje na području zdravstva koje pružaju organizacije civilnog društva, program je Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kojim se utvrđuje novi okvir za programsku i financijsku potporu razvoju suradnje s organizacijama civilnog društva u području zdravstva u okviru provedbe nacionalnih strategija, programa, planova i aktivnosti u okviru rapoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 2011. do 2014. godine i to za Nacionalnu strategiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Hrvatske od 2006.-2012. godine i Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2009.- 2012. godine.

Financijske potpore koje će biti dodijeljene u sklopu ovoga područja Poziva odnose se na godišnji iznos potpore, a moraju biti između sljedećega najnižeg i najvišeg iznosa:

* najniži iznos: 100.000,00 kn (sto tisuća kuna) i
* najviši iznos: 250.000,00 kn (dvjesto pedeset tisuća kuna)

Udruga za ovo područje Poziva može prijaviti jedan (1) prijedlog programa i zatražiti potporu isključivo za razdoblje od 3 (tri) godine.

Odobrenu potporu za program moguće je koristiti od 1. lipnja 2011. godine.

 

Skip to content