Novosti

Novosti

Prijavljen projekt prekogranične suradnje

Završen je prvi natječaj iz IPA CBC programa (Instrument for Pre-Accession Cross-Border Cooperation) između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.  To je program prekogranične suradnje kojim  Europska komisija  nastoji obnoviti prijašnje prekogranične veze i aktivnosti između RH i BiH, u isto vrijeme baveći se nekima od zajedničkih društveno-gospodarskih i ekoloških pitanja kao što je poticanje stvaranja prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja radi ponovnog ojačanja gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te veće društvene povezanosti programskog područja.

Cilj programa je izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima EU-a i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima kada zemlje uđu u Europsku uniju.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je u suradnji sa Gradom Slavonskim Brodom pripremila i prijavila projektni prijedlog za ovaj natječaj. Projekt se prijavljuje pod Prioritetom 1.Stvaranje zajedničkog gospodarskog područja te Mjerom 1.2.Promicanje poduzetništva.

Puni naziv prijavljenog projekta je  ”Fostering the development of the economy in cross-border area by knowledge based capacity building of SME’s and business support institutions”.

Opći cilj ovoga projekta je povećati konkurentnost gospodarstva u prekograničnim područjima Slavonskog Broda i Distrikta Brčko kroz razvoj prekograničnih partnerstva i jačanjem institucija za podršku poduzetništvu.

Specifični ciljevi projekta su uspostava alata za unapređenje prekogranične suradnje između malih i srednjih poduzeća, povećanje nivoa znanja i profesionalnih vještina MSP-a, te jačanje kapaciteta institucija za podršku poduzetništvu.

Neke od aktivnosti koje se planiraju provoditi su organiziranje prekograničnih gospodarskih foruma u Slavonskom Brodu i Brčko Distriktu gdje bi se omogućili direktni susreti poduzetnika, prezentiranje potencijala koje postoje kod poduzetnika u ovim područjima te eventualni poslovni sporazumi i stvaranje partnerstva među poduzetnicima. Kroz edukacije i seminare za poduzetnike u određenim područjima koja su prepoznata kao nedostatna (podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina, podizanje razine informatičkih i ICT znanja te prezentiranje prilika i mogućnosti poslovanja u EU) planira se podići nivo znanja  i vještina poduzetnika da bi bili što konkurentniji na zahtjevnom tržištu. Isto tako biti će odrađeno nekoliko ciklusa treninga za djelatnike poduzetničkih potpornih institucija.

Partneri na projektu sa hrvatske strane su Grad Slavonski Brod kao glavni nositelj i prijavitelj projekta, Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda koja je u potpunosti kreirala ideju i operativno pripremila projektnu prijavu te Veleučilište u Slavonskom Brodu koje je nositelj  aktivnosti edukacije za mala i srednja poduzeća. Sa BiH strane partneri su Privredna komora Brčko Distrikta, Vlada Brčko Distrikta te međunarodni partneri iz Europske unije Gospodarska komora Beč i Gospodarska komora Austrije.

Partneri iz EU će prezentirati specifičnosti i mogućnosti poslovanja u Europskoj uniji te prenijeti svoj ”know-how” našim poduzetnicima. Taj transfer međunarodnog znanja iz EU daje jednu dodatnu dimenziju i to se smatra velikim adutom za ovaj projekt.

Sredstva kao i broj odobrenih projekata po ovome natječaju su ograničeni. Očekuje se veliki broj projektnih prijava iz RH i BiH, dok će vrlo malom broju biti odobrena financijska sredstva za implementaciju svojih aktivnosti. Krajnji rezultati natječaja se očekuju u svibnju slijedeće godine.

 

Skip to content