Novosti

Novosti

Prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. odobren od strane EV

Europsko vijeće je 8. veljače 2013. postiglo dogovor o idućem višegodišnjem financijskom okviru koji definira proračunske prioritete EU-a za razdoblje od 2014. do 2020.

U skladu s konsolidacijskim naporima država članica, čelnici EU-a dogovorili su smanjenje sredstava koje EU može mobilizirati, u usporedbi sa sadašnjim višegodišnjim financijskim okvirom za 2007.-2013. Međutim, kako bi se intenzivirao rast i otvaranje novih radnih mjesta, povećana su sredstva za istraživanje, inovacije i obrazovanje. Čelnici su prihvatili i novu inicijativu za hitno rješavanje problema nezaposlenosti mladih.

Dogovorom postignutim na Europskom vijeću, maksimalni mogući izdaci Europske unije od 28 članica ograničavaju se na959,99 milijardi eurau obvezama, što odgovara 1,0 posto bruto nacionalnog dohotka (BND) Europske unije. To znači da je realna gornja granica ukupnih izdataka smanjena za 3,4 posto u usporedbi sa sadašnjim višegodišnjim financijskim okvirom(2007.-2013). To odražavakonsolidaciju javnih financija na nacionalnoj razini. To je prvi put da je gornja granica ukupnih izdataka višegodišnjeg financijskog okvirasmanjena u odnosu na prethodni MFF. Gornja granica za ukupna plaćanja iznosi 908,4 milijarde eura, u usporedbi s 942,78 milijarda eura u višegodišnjem financijskom okviru za 2007.-2013.

Da bi novi višegodišnji financijski okvir stupio na snagu u siječnju 2014. godine, najprije treba postići konačni dogovor s Europskim parlamentom.Ako ovaj prijedlog bude usvjen Hrvatska će u tom periodu na raspolaganju imati 11,7 milijardi eura.

Skip to content