Novosti

Novosti

Priručnik za provođenje Postupka izvlaštenja u infrastrukturnim projektima sufinanciranim iz fondova EU

Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode, uz potporu Europske unije, izdali su Priručnik za provođenje Postupka izvlaštenja (potpunog i nepotpunog) u infrastrukturnim projektima sufinanciranim iz fondova EU, s ciljem ubrzanja procedura rješavanja imovinsko pravnih odnosa i stjecanja preduvjeta za uspješnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz Europskih strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.

Republika Hrvatska mora provesti cijeli niz infrastrukturnih projekata u svrhu izgradnje novih vodoopskrbnih i komunalnih sustava. Upravo jedan od najvećih problema u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata financiranih iz fondova EU jest činjenica da u Republici Hrvatskoj nisu riješena imovinsko-pravna pitanja, a upravo je to temeljni preduvjet za bilo kakvo infrastrukturno ulaganje uz korištenje fondova EU. S obzirom da je s ovim postupkom upoznat mali broj korisnika fondova EU, osobito djelatnici javnih komunalnih poduzeća koji često nisu pravne struke, Priručnik je namijenjen za potrebe rješavanja ovih pitanja i biti će prezentiran korisnicima izvlaštenja prema pozivu i slijedećem rasporedu:

19. travnja 2016. u 11:00 sati u OSIJEKU, Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Županijska 4;
3. svibnja 2016. u 12:00 sati u SPLITU (naknadno će se objaviti mjesto odražavanja);
6. svibnja 2016. u 11:00 sati u ZAGREBU, zgrada Hrvatskih voda, dvorana 28A, ul. grada Vukovara 220;
10. svibnja 2016. u 11:00 sati u RIJECI Konferencijsko-izložbena dvorana Transadria, Riva Boduli 1
Na prezentaciji Priručnika, uvodnu riječ  uputit će glavni urednik Mijo Leko, Voditelj Službe za provedbu međunarodnih projekata u Ministarstvu poljoprivrede, dok će sadržaj Priručnika predstaviti autori: Sonja Baretić, Ministarstvo pravosuđa, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Melita Bestvina, predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja. Cijeli događaj će moderirati Ariana Vela iz Učilišta EU PROJEKTI.

Priručnik će investitorima dati osnovne zakonske okvire u postupku izvlaštenja, prikazati hodogram radnji koje treba poduzeti u postupku izvlaštenja, predložiti obrasce za poduzimanje istih u postupku te upozoriti na novine u Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade u odnosu na raniji Zakon o izvlaštenju.

Tijekom rasprave polaznici će moći postavljati konkretna pitanja koja se odnose na ovu problematiku, a ujedno će zaprimiti i vlastiti primjerak priručnika u tiskanom izdanju.

mps.hr
Skip to content