Novosti

Novosti

Program Life

Novi je LIFE program nastavak programa LIFE+ iz razdoblja 2007.-2013. godine. Ovaj je novi program u sebi objedinio dva podprograma: program za okoliš i program za klimu. Program LIFE je katalizator za promicanje implementacije i integracije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse zemalja članica.

Budžet: 3,46 milijardi eura

CILJEVI:

1. Pridonijeti prelasku na efikasno, niskougljično gospodarstvo, pridonijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okolišta te zaustaviti gubitak bioraznolikosti

2. Unaprijediti razvoj, implementaciju i jačanje okolišnih i klimatskih politika Europske unije te katalizirati i promicati integraciju okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike Europske unije kao i prakse iz javnog i privatnog sektora

3. Podržati bolje okolišno i klimatsko upravljanje na svim razinama

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Okoliš

a) Okolišna efikasnost i efikasnost izvora energije (razvijanje, testiranje i demonstriranje najboljih praksa, unapređenje temelja znanja za razvijanje, procjenu, nadzor i evaluaciju okolišne politike i zakonodavstva Europske unije)

b) Bioraznolikost (doprinos implementaciji politike i zakonodavstva Europske unije u području bioraznolikosti, podržavanje daljnjeg razvoja, implementacije i upravljanja mrežom Natura 2000)

c) Okolišno upravljanje i informacije (promicanje podizanja svijesti o problemima okoliša kao i stvaranje podrške javnosti i dionika stvaranju politike u području okoliša, podržavanje komunikacije, upravljanja i diseminacije informacija u području okoliša, promicanje i doprinos jačanju i efikasnosti okolišnog zakonodavstva promicanjem razvoja i diseminacije dobrih praksa i pristupa politici)

2. Klima

a) Ublažavanje klimatskih promjena (razvijanje i testiranje najboljih praksa i rješenja za ublažavanje klimatskih promjena, unapređenje temelja znanja za razvoj, procjenu, nadzor, evaluaciju i implementaciju efikasnih mjera, olakšavanje razvoja i implementacije strategija, doprinos inovativnim tehnologijama za ublažavanje klimatskih promjena)

b) Prilagodba klimatskim promjenama (razvijanje i testiranje najboljih praksa i rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, unapređenje temelja znanja za razvoj, procjenu, nadzor, evaluaciju i implementaciju efikasnih mjera, olakšavanje razvoja i implementacije strategija, doprinos inovativnim tehnologijama za prilagodbu klimatskim promjenama)

c) Klimatsko upravljanje i informacije (stvaranje podrške javnosti i dionika stvaranju politike u području klime, podržavanje komunikacije, upravljanja i diseminacije informacija u području klime, promicanje i doprinos jačanju i efikasnosti klimatskog zakonodavstva promicanjem razvoja i diseminacije dobrih praksa i pristupa politici)

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Program LIFE financirat će i javna i privatna tijela.

Radni program i popis svih natječaja iz ovog programa možete pročitati ovdje.

SLUŽBENE STRANICE: http://ec.europa.eu/environment/life/

eu-projekti.info

Skip to content