Novosti

Novosti

Program Zdravlje za rast

Program „Zdravlje za rast“ treća je akcija koja financira ciljeve zdravstvene strategije Europske unije. Cilj ovog programa je rad sa državama članicama za poticanje inovacija u zdravstvu i povećanje održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanje zdravlja građana EU, te zaštita od prekograničnih zdravstvenih prijetnji. Svi postupci moraju u potpunosti poštivati odgovornost država članica za organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene skrbi.

Budžet: 449.394 milijuna eura

CILJEVI PROGRAMA

1. Doprinos inovativnom i održivom zdravstvenom sustavu
2. Povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane
3. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti
4. Zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. Doprinos inovativnom i održivom zdravstvenom sustavu kroz promicanje suradnje u Procjeni zdravstvenih tehnologija za prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, promoviranje zdravstvenih inovacija i e-zdravstva, podrška zdravstvenim radnicima kroz promociju strategije učinkovitog zapošljavanja i zadržavanja radnika, osiguranje stručne pomoći za države članice kojima je potrebna reforma zdravstva, podrška Europskom  inovacijskom partnerstvu za aktivno i zdravo  starenje, aktivnosti za procjenu zdravstvene tehnologije, e-zdravstva, medicinske opreme, poticanje sustava zdravstvenog znanja.

2. Povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane kroz potporu i akreditaciju Europske mreže izvrsnosti i akcijama za rijetke bolesti,  jačanje suradnje za sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene zaštite, povećanje dostupnosti informacija pacijentima, razmjena najboljih praksi, pojačati opreznu uporabu antimikrobnih lijekova u humanoj medicini i smanjiti prakse koje povećavaju antimikrobnu otpornost, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

3. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti  kroz razmjenu primjera dobre prakse o ključnim pitanjima zdravlja, potpora prevenciji kroničnih bolesti, aktivnosti potrebne za doprinos ciljevima EU zakonodavstvu u području duhanskih proizvoda, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

4. Zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji kroz jačanje spremnosti i odgovora na ozbiljne prekogranične zdravstvene rizike, poboljšanje sposobnosti procjene rizika i mapiranje postojećih procjena, izgradnja kapaciteta za podršku zdravstvenim prijetnjama u državama članicama, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države kandidatkinje ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje ( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije. Države članice EFTA-e ( Island, Lihtenštajn, Norveška) , Švicarska te susjedne zemlje ovisno o dogovorenim pravilima sudjelovanja u programima Unije.

Prihvatljivi prijavitelji su: tijela javne vlasti, tijela u javnom sektoru, posebice za istraživanje i zdravstvene ustanove, sveučilišta i ustanove visokog obrazovanja te druge pravne osobe. Samo u određenim natječajima prijavitelji moraju biti pravne osobe koje su  nevladine i neprofitne organizacije koje rade u području javnog zdravstva, te su aktivne na razini Unije.

Radna verzija programa Zdravlje za rast dostupna je ovdje.

SLUŽBENE STRANICE: http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm

eu-projekti.info

Skip to content