Novosti

Novosti

Publikacija “Najčešće pogreške prijavitelja na natječaje ESF-a 2007. – 2013.”

Ova publikacija o najčešćim pogreškama prijavitelja na otvorene pozive na dostavu projektnih prijedloga za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. financiran ESF-om u Hrvatskoj pripremljena je u sklopu projekta „Priprema projekata i podrška ESF korisnicima“, njegove Komponente 2 – Pružanje podrške potencijalnim prijaviteljima/korisnicima u pripremi projektnih prijedloga i u stjecanju znanja o provedbenom i metodološkom okviru ESF-a za razdoblje druge polovine 2013., Rezultata 2 – Unaprijeđeno znanje i svijest korisnika o upravljanju i provedbi projekata ESF-a financiranih iz bespovratnih sredstava za razdoblje druge polovine 2013., Aktivnosti 2.6 – Edukacije/seminari/radionice – najmanje 26 jednodnevnih edukacija/ seminara/radionica za neuspješne prijavitelje: „Ugovorna će strana pripremiti kratku publikaciju (najmanje 10 stranica) o najčešćim pogreškama i savjetima za poboljšanje budućih projektnih prijava.” Svrha je ove aktivnosti omogućiti sudionicima učenje iz vlastitih pogrešaka i nedostataka u izradi projekata kako bi se osigurale uspješnije projektne prijave na ESF u budućnosti.“ Ovo je prilika za prijavitelje da s  druge strane promotre svoje projekte i njihove elemente koji su bili nejasni ocjenjivačima te da vide koje su bile najčešće pogreške u izradi projekata i njihovoj logici. Na temelju najčešćih pogrešaka sakupljenih iz neuspješnih prijava projektni tim izradio je publikaciju koja će služiti kao vrsta vodiča za buduće prijavitelje te koja uključuje najčešće pogreške prethodnih prijavitelja, kao i preporuke za poboljšanje budućih projektnih prijava.

Najčešće pogreške prijavitelja na natječaje ESF-a 2007. – 2013.

Skip to content