Novosti

Novosti

Rok za podnošenje prijava

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. veljače 2015.

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja

4. ožujka 2015.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

30. travnja 2015.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

1. listopada 2015.

Zajednički magistarski studijiErasmus Mundus

4. ožujka 2015.

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

3. travnja 2015.

Ključna aktivnost 2

Strateška partnerstva u području mladih

4. veljače 2015.

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

30. travnja 2015.

Strateška partnerstva u području mladih

1. listopada 2015.

Koalicije znanja/sektorskih vještina

26. veljače 2015.

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

10. veljače 2015.

Jačanje kapaciteta u području mladih

3. travnja 2015.

2. rujna 2015.

Ključna aktivnost 3

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

4. veljače 2015.

30. travnja 2015.

1. listopada 2015.

 

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora ustanovama i udrugama, mreže, projekti

26. veljače 2015.

Sportske aktivnosti

Zajednička partnerstva u području sporta koja se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2015.

22. siječnja 2015.

Zajednička partnerstva u području sporta koja se ne odnose na Europski tjedan sporta 2015.

14. svibnja 2015.

Neprofitni europski sportski događaji koji se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2015.

22. siječnja 2015.

Neprofitni europski sportski događaji koji se ne odnose na Europski tjedan sporta 2015.

Skip to content