Novosti

Natječaji

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Odjela za financiranje i ugovaranje projekata EU objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2“, prioriteta 2, mjere 2.3. IPA komponente IV.

Skip to content