Novosti

Natječaji

SmartGrids ERA-Net objavljuje poziv za primjenjive istraživačke projekte

SmartGrids ERA-Net objavljuje treći poziv za istraživačke projekte u sklopu podrške zajedničkim europskim istraživačkim projektima iz područja naprednih elektroenergetskih mreža. U pozivu mogu sudjelovati sljedeće zemlje: Hrvatska, Danska, Latvija, Poljska, Norveška, Švedska i Turska. Ukupna proračunska sredstva namijenjena projektima u ovom pozivu iznose 3 600 000 EUR.
Područja interesa trećeg SmartGrids ERA-Net poziva su:

* Učinkovito upravljanje aktivnim distribucijskim mrežama;

* Inteligentni sustavi maloprodaje i potrošačkih usluga i tehnologija, koje uključuju sustave pametnih brojila i s njima povezane troškove i prednosti, i to s aspekta korisnika, ponašanja potrošača, fleksibilne potrošnje te strategija upravljanja energijom u tržišnom okruženju;
* Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u naprednim elektroenergetskim mrežama;
* Sučelje između elektroenergetske mreže i krajnjih korisnika, uključujući aspekte koji se odnose na sigurnost, privatnost, regulatorne propise i ekonomske analize;
* Skladištenje energije i uravnoteženje sustava.

Tko se može prijaviti na poziv?

U skladu s postavljenim nacionalnim ograničenjima, 3. SmartGrids ERA-Net poziv je otvoren za svakog istraživača, instituciju ili poslovni subjekt unutar zemalja obuhvaćenih natječajem – u skladu s nacionalnim propisima o javnom financiranju, ukoliko nije drukčije definirano određenim programom. Poziv sadrži distribuirani fond i svaka zemlja financira vlastite istraživače. U projektima mora postojati suradnja i podjela zadataka između više projektnih partnera. Prijedlozi projekata moraju uključivati partnere iz najmanje tri zemlje koje sudjeluju u pozivu (Hrvatska, Danska, Latvija, Poljska, Norveška, Švedska i Turska).

Rok za podnošenje inicijalnih prijedloga je 2. rujna 2013., 17:00 sati po središnjem europskom vremenu.

I inicijalni i konačni prijedlozi moraju biti napisani na engleskom jeziku i podneseni elektroničkim putem dostupnim na SmartGrids ERA-Net mrežnim stranicama. Ukoliko prijedlozi nisu podneseni na vrijeme, bit će odbijeni.

Više informacija možete pronaći u tekstu objavljenog poziva na SmartGrids ERA-Net mrežnim stranicama, a preporuka je da se kontaktiraju nacionalne agencije koje financiraju poziv kako bi se dobile informacije o nacionalnim prioritetima i ostalim nacionalnim specifičnim informacija. U Hrvatskoj financiranje prijave podupire Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a nacionalne kontakt osobe su:

Prof. Davor Škrlec, Tel. +385 1 612 99 21
Maja Rajčić, Tel. +385 1 539 19 14
Irena Dubravec, Tel. +385 1 5391 908

Opširnije

Skip to content