Novosti

Novosti

Smjernice o javnoj nabavi za programe Europske teritorijalne suradnje 2014-2020

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, kao Kontrolno tijelo u RH, izradila je Smjernice o javnoj nabavi za hrvatske partnere u okviru projekata programa Europske teritorijalne suradnje.

Dokument je dodatak nacionalnim smjernicama o prihvatljivosti troškova, a njegova svrha jest dati opći pregled načela i pravila koje hrvatski projektni partneri trebaju poštivati prilikom provođenja javne nabave u okviru sljedećih programa Europske teritorijalne suradnje:

1. Interreg V A Program Mađarska – Hrvatska
2. Interreg V A Program Slovenija – Hrvatska
3. Interreg V A Program Italija – Hrvatska
4. Interreg V B Središnja Europa
5. Interreg V B Mediteran
6. Interreg V B Dunav
7. Interreg V B Jadransko-jonski program
8. Interreg V C Interreg Europe
9. URBACT III

Dokument Smjernice o javnoj nabavi možete preuzeti ovdje, a prateće priloge na ovoj poveznici.

Kako je navedeno u samim Smjernicama o javnoj nabavi, obveznici Zakona o javnoj nabavi dužni su slijediti procedure i načela definirana EU direktivama o javnoj nabavi, odredbama Zakona o javnoj nabavi RH1, internim aktima te programskim pravilima.

Projektni partneri, koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, pored programskih pravila, dužni su poštovati načelo transparentnosti, načelo zabrane diskriminacije, načelo jednakog tretmana i načelo tržišnog natjecanja te im ovaj dokument služi kao vodič kroz procese javne nabave.

Za dodatna pitanja obratite se direktno ARR-ovoj Službi za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje na kontakt: Andrijana GAVRAN, voditeljica Službe, (01/4811-431 i andrijana.gavran@arr.hr).

udruga-gradova.hr

Skip to content