Novosti

Natječaji

UNIQA „Radost života“

UNIQA osiguranje poziva sve udruge, ustanove i društva koje provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece i mladih, da prijave projekte ili inicijative koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je financijska podrška.

Hoće li realizacija projekta, primjerice, poboljšati usluge za djecu s teškoćama u razvoju u sredini u kojoj im inače sadržaji koje bi provedba projekta osigurala, nisu dostupni? Hoće li provedba projekta doprinijeti očuvanju okoliša u nekoj sredini, hoće li nekim inovativnim rješenjem privući sugrađane i utjecati na podizanje njihove svijesti o održivom razvoju? Hoće li pomoći nadarenim učenicima da ostvare neki svoj projekt za koji njihova škola, udruga ili druga krovna organizacija nemaju sredstava? Voljeli bismo da prijavljeni projekti ispunjavaju upravo takve svrhe, oplemenjujući one koji ih provode, korisnike kojima su namijenjeni i zajednicu u cjelini.

Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno ćemo cijeniti inovativnost i originalnost. Projekt ili inicijativa trebaju biti kvalitetno napisani i predstavljeni te realno provedivi. Nepotpune prijave kao i predložene projekte ili inicijative koje ne spadaju pod odabrane kategorije neće se razmatrati.

Projekte mogu prijaviti:
* registrirane nevladine udruge i sportski klubovi
* kulturne, medijske i obrazovne ustanove
* savezi i društva

Projekti prijavljeni do kraja siječnja 2017. godine bit će odabrani do 31. ožujka 2017. Projekti  prijavljeni do 1. rujna 2017. Bit će odabrani do kraja rujna 2017. Prijavitelji projekta bit će obaviješteni u roku od deset dana od datuma završetka odabira.

Opširnije

Skip to content