Novosti

Natječaji

Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora osigurano je 380 milijuna kuna

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 16. studenoga 2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ za koji je iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora osigurano 380 milijuna kuna, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetutrajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 2. siječnja 2018., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna. Projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Ovim Pozivom proširuje se popis prihvatljivih društvenih djelatnosti pa se tako mogu sufinancirati zgrade u kojima se obavlja: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna
i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:
* tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
* jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
* javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
* vjerske zajednice
* udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Opširnije

 

 

Skip to content