Novosti

Natječaji

Zajedno za bolje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisuje Poziv na razvojnu suradnju u području sudioničke demokracije i financiranja projekata društvenog razvoja u lokalnoj zajednici “Zajedno za bolje”.

Nacionalna zaklada Pozivom na razvojnu suradnju u području sudioničke demokracije želi potaknuti jedinice lokalne samouprave na uključivanje u postupak zajedničkog utvrđivanja i rješavanja prioriteta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici.

CILJEVI POZIVA

* uključivanje gradova u sustavni razvoj sudioničke demokracije koja polazi od činjenice dasu građani i građanke subjekti ukupnih političkih i društvenih procesa u lokalnoj zajednicistjecanje znanja i vještina o načinima uključivanja građana i građanki u procesedonošenja odluka na lokalnoj razini

* izgradnja uključivih lokalnih zajednica koje doprinose podizanju kvalitete življenja građanki i građana u tim zajednicama

* podizanje razine društvenog kapitala u lokalnim zajednicama

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti gradovi u Republici Hrvatskoj do 30.000 stanovnika.

Prijavu iskaza interesa za razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom zainteresirani gradovi trebaju poslati do 10. srpnja 2012. godine.

 

Skip to content