Novosti

Novosti

Završen ciklus besplatnih edukacija za poduzetnike i obrtnike

ZAVRŠEN CIKLUS BESPLATNIH EDUKACIJA PO PROJEKTU “OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO” U ORGANIZACIJI RAZVOJNE AGENCIJE I UZ NOVČANU POTPORU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA
Radionicom “Poslovni plan” završen je ciklus besplatnih edukacija po Projektu “Obrazovanje za poduzetništvo” u organizaciji Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda i uz financijsku potporu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Cilj Projekta je obrazovanje i usvajanje specifičnih znanja i vještina o poduzetništvu, a u funkciji cjeloživotnog učenja za poduzetništvo.

Kroz četiri interaktivne edukacije: “Osnove rada na računalu”, “Kreiranje brenda”, “Upravljanje kvalitetom” i “Poslovni plan” prošlo je preko 100 brodskih poduzetnika i obrtnika koji su redom pohvalili organizaciju ovakvih edukacija te su ih ocijenili veoma korisnim, poučnim, zanimljivim i konkretnim.

Ciklus besplatnih edukacija poduzetnika započeo je 15. rujna seminarom “Osnove rada na računalu” na kojoj su polaznici naučili osnovne stvari o korištenju računalnih alata u modernom uredskom poslovanju. Edukacija je obuhvatila slijedeće module: Osnove PC računala i Windowsi, MS Word – pisanje i obrada teksta te Internet i rad na mreži.

Drugi seminar pod nazivom “Kreiranje brenda” održan je 11. i 12. listopada i na njemu su se sudionici seminara upoznali sa značajkama marketinške koncepcije, u prvom planu s praksom upravljanja robnom markom, od kreiranja, preko komuniciranja, do pozicioniranja branda na domaćem i stranom tržištu.

Značaj kvalitete proizvoda i norme ISO 9000 u ostvarenju konkurentnosti na tržištu bila je tema trećeg seminara “Upravljanje kvalitetom” koji je održan 28. i 29. listopada

Posljednji seminar “Poslovni plan” održan je 07. i 08. prosinca i na njemu su polaznici dobili osnovne informacije o poslovnom planiranju i izradi poslovnog plana.

Za sve edukacije su angažirani vrhunski stručnjaci na svojim područjima. Predavači na Veleučilištu u Slavonskom Brodu Mirko Cobović i Ivica Lacković su održali radionicu “Osnove rada na računalu”. Orhan Lujinović, mag.oec., direktor firme RENTa MARKETING i marketinški trener održao je radionice “Kreiranje brenda” i “Poslovni plan”, a doc.dr.sc. Leon Maglić, predavač na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Veleučilištu u Slavonskom Brodu, Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu te na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu u Zagrebu je održao radionicu “Upravljanje kvalitetom”.

Osim navedenih seminara, 18. studenog Razvojna agencija je organizirala i interaktivnu jednodnevnu radionicu na temu “Učinkovita poslovna komunikacija u vrijeme recesije”. Predavač je bio Mr.sc. Dragan Kopecki dipl.ecc, g. Kopecki je vlasnik poduzeća za zastupanje u osiguranju “Gravis” i za poslovno savjetovanje “Sinergia”. Predavač je na nekoliko poslovnih škola i na veleučilištu “Vern”.

Na kraju bi pozvali sve poduzetnike i obrtnike s brodskog područja da prate naše Internet stranice na kojima ćemo ih obavještavati o daljnjim edukacijama i radionicama.

 

Skip to content