Novosti

Novosti

Županijska razvojna strategija Brodsko-posavske županije

Županijska razvojna strategija (ŽRS) temeljni je planski dokument za planiranje održivog društveno-gospodarskog razvoja svake županije. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Strategiji regionalnog razvoja RH navedene strategije zamijenit će Regionalne operativne programe (ROP-ove). Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje.

Izrada Strategije, u koju je bila uključena i Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda, je proces kojim se utvrđuju dugoročni ciljevi Županije, usklađeni sa specifičnim ciljevima budućih performansi gospodarskog i društvenog razvoja Županije.

Skip to content