Novosti

Novosti

1. Sastanak Partnerskog vijeća Urbanog područja Slavonski Brod

Nakon što je sredinom listopada u sklopu aktivnosti na prijavi na natječaj za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) potpisan Sporazum između Grada Slavonskog Broda i devet općina koje su u zoni 1 Urbanog područja Slavonski Brod, danas je u Velikoj vijećnici održan i prvi sastanak Partnerskog vijeća koje će raditi na Strategiji razvoja kao temeljnom dokumentu za urbano područje. Partnersko vijeće Urbanog područja Slavonski Brod tako broji 46 članova koje čine predstavnici jedinica lokalne samouprave, institucija, ustanova, tvrtki, udruga i sindikata. Cilj ovog savjetodavnog tijela je utvrditi zajedničke prioritete razvoja na razini urbanog područja te predlagati strateške projekte.

Podsjetimo, temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i EU, Grad Slavonski Brod sa svojim urbanim područjem ima mogućnost prijave na natječaj za provedbu novoosnovanog mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). ITU je mehanizam koji će se provoditi za razdoblje 2014.-2020. te je usmjeren na održivi urbani razvoj, a za provedbu istog osigurano je 345 milijuna EUR iz tri fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF).

ITU mehanizam će se provoditi samo u najvećim urbanim područjima u RH i temeljiti na Strategiji razvoja urbanog područja (SRUP) koja će se pripremati za teritorij u kojem se provodi i koja je usuglašena s lokalnim vlastima i rezultat partnerskih konzultacija. Slavonski Brod se natječe sa šest drugih gradova za ova sredstva, a na temelju Strategije razvoja urbanog područja bit će odabrana četiri grada.

Partnersko vijeće za urbano područje osniva se radi sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja urbanog područja Slavonski Brod. Partnersko vijeće posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika,  prepoznavanju i predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj, stvaranju kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja te  uspostavi integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih kategorija dionika regionalnog razvoja. Članovi partnerskog vijeća za urbano područje imenuje se za razdoblje trajanja Strategije. Partnersko vijeće sastajat će se najmanje tri puta tijekom razdoblja izrade, te najmanje dvaput godišnje u razdoblju praćenja provedbe Strategije.  Partnersko vijeće djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih aktera razvoja iz urbanog područja i zastupljenosti interesa većine stanovništva urbanog područja.

Grad Slavonski Brod se prilikom određivanja sastava Partnerskog vijeća vodio načelima utvrđenim u Uredbi kojim se osigurava  predstavljenost partnera iz svih jedinica koje čine urbano područje. Također se poštovao kriterij prema kojem niti jedan sektor nema  natpolovičnu većinu članova u Partnerskom vijeću. Sukladno obavezama definiranim u Uredbi, uz predstavnike svih jedinica lokalne samouprave koja čine urbano područje te predstavnika županije i regionalnog koordinatora,  predloženi su i predstavnici:

– drugih javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog područja;
– visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara;
– gospodarskih i socijalnih partnera, uključujući istaknute organizacije gospodarskih i socijalnih partnera te predstavnike gospodarskih i obrtničkih komora ili poslovnih udruženja iz urbanog područja;
– organizacija civilnog društva, posebno iz područja zaštite okoliša, promicanja socijalne uključenosti, jednakosti među spolovima i nediskriminacije, zaštite prava nacionalnih manjina uzimajući u obzir geografsku i tematsku pokrivenost, sposobnost upravljanja, stručnost i inovativne pristupe.

Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda je od strane Grada Slavonskog Broda izabrano kao Tajništvo Partnerskog vijeća te u sklopu toga pruža organizacijsku podršku radu Partnerskog vijeća.

Sastav Partnerskog vijeća

Odluka o osnivanju PV

Skip to content