Novosti

Natječaji

Javni poziv za poticanje povećanja EE i korištenja OIE – kroz pomoć proračunima JLP(R)S

Ministarstvo gospodarstva objavljuje Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Ciljevi ovoga javnog poziva su:
* Ojačati energetsku učinkovitost na područjima jedinica lokalne samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
* Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
* Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
* Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
* Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
1. Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije (oprema),
2. Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
3. Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
4. Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
5. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

Prihvatljivi troškovi su:
1. Svi troškovi vezani uz strojeve, uređaje, opremu, mjerne i kontrolne uređaje za energetsku učinkovitost,
2. Troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata,
3. Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti,
4. Projektna dokumentacija za promjenu energenta iz fosilnih u energetski učinkovite energente.

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%.
Dodijeljena sredstva predstavljat će neto iznos od 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% neto iznosu. Ukupni porez na dodanu vrijednost plaća podnositelj prijave.

Opširnije

Skip to content