Novosti

Novosti

7 milijarda poticaja za istraživanje i inovacije ostvarit će nova radna mjesta

Povjerenica Máire Geoghegan-Quinn najavila je 19. srpnja da će za poticanje inovacija kroz istraživanje biti osigurano blizu 7 milijarda eura. Očekuje se da će taj dosad najveći financijski paket Europske komisije, u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanja (FP7), otvoriti oko 174.000 radnih mjesta kratkoročno i oko 450.000 dugoročno te će omogućiti rast BDP-a od gotovo 80 milijarda eura tijekom razdoblja od 15 godina. Financiranje istraživanja u EU na vrhu je političkog dnevnog reda i sada je stavljeno u središte koherentne strategije za inovacije pod nazivom Unija inovacija, koja je Europi potrebna želi li konkurirati velikim, dinamičnim zemljama kao što su SAD i Kina.

Potporama će se promicati istraživanja koja će omogućiti rješavanje najvećih društvenih izazova s kojima se Europa i svijet suočavaju. Među više od 16.000 korisnika tih sredstava nalazit će se sveučilišta, istraživačke organizacije i gospodarski sektor. Posebna pozornost bit će posvećena malim i srednjim poduzećima, uključujući i paket od blizu 1 milijarde eura.

Uvest će se i nova nagrada EU za žedne inovatorice čiji rad financira FP7 ili raniji programi. Većina poziva za podnošenje projektnih prijedloga (natječaja za sredstva) objavit će se 20. srpnja.

“Europa danas opet pokazuje svoju predanost da istraživanja i inovacije stavi na vrh političkog dnevnog reda za rast i otvaranje radnih mjesta. Natječaj za ta sredstva u cijeloj EU okupit će najbolje europske istraživače i inovatore kako bi se pozabavili najvažnijim problemima današnjice, npr. energijom, sigurnosti hrane, klimatskim promjenama i sve starijom populacijom. Komisija predlaže značajni porast sredstava za istraživanja i inovacije za naš program Horizon 2020 nakon 2013. godine. Želim već sada pokazati poreznim obveznicima da natječaji koje najavljujemo odražavaju našu odlučnost da dobijemo najbolju vrijednost za svaki euro”, izjavila je povjerenica Geoghegan-Quinn.

Više o tome možete saznati na web stranicama Europske komisije.

delhrv.ec.europa.eu
Skip to content