Novosti

Novosti

Anketni upitnik o uslugama IMPACT ureda u Bruxellesu

IMPACT ured za međusektorsku suradnju i dijalog u Bruxellesu (IMPACT ured – Bruxelles) osnovan je u listopadu 2009. godine, kao rezultat suradnje između Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Europske službe za građansku akciju, a zamišljen je kao višegodišnji projekt, čiji je osnovni cilj uspostaviti odnose organiziranog civilnoga društva u Hrvatskoj s institucijama EU u Bruxellesu te europskih mreža organizacija civilnoga društva. Osim toga, IMPACT ured – Bruxelles provodio je i programe izgradnje sposobnosti organizacija civilnoga društva u RH te poboljšanja njihovih vještina i znanja, kako u Hrvatskoj, tako i u cijeloj regiji jugoistočne Europe.

Od svog otvaranja, IMPACT ured – Bruxelles organizirao je niz aktivnosti u suradnji s Nacionalnom zakladom, kao što su prikupljanje i analiza potreba pri organizaciji studijskih posjeta, stažiranje djelatnika organizacija civilnoga društva, organiziranje konferencija i druge aktivnosti.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine promijenio se fokus potreba organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj pa Nacionalna zaklada istraživanjem želi propitati zainteresiranu javnost – organizacije civilnoga društva – o potrebama za uslugama IMPACT ureda – Bruxelles.

Anketni upitnik možete pronaći ovdje, a služi kao dio navedenog istraživanja, te Vas molimo da ga popunite najkasnije do 7. ožujka 2014. godine.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na sudjelovanju i pomoći u utvrđivanju potreba za uslugama IMPACT ureda – Bruxelles.

Skip to content