Novosti

Novosti

Brzi program za inovacije vrijedan 100 milijuna eura

Cilj je FTI-jem poduprijeti gospodarstvo Europe nudeći inovativnim poduzećima i organizacijama bespovratna sredstva kako bi se sjajne ideje pogurale na tržište. Nagradama će se nagrađivati tehnološka postignuća od velike društvene važnosti. Tim se inicijativama naglašava podupiranje inovacija u Europi kao dio prvog dvogodišnjeg radnog programa Obzora 2020. Današnjim priopćenjem potvrđuje se i sedam milijardi eura za natjecateljske pozive u okviru programa Obzor 2020.  Language icon EN tijekom 2015. i utvrđuju rokovi za podnošenje zahtjeva (MEMO/14/492).

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Odaziv na prve natjecateljske pozive u okviru Obzora 2020. bio je golem i već je podneseno više od 17 000 zahtjeva. Zadivljena sam očitim porastom interesa industrije, a posebno malih poduzeća. Danas oglašavamo pokretanje natjecateljskih poziva za 2015. i uvjerena sam da će potražnja biti jednako velika. Brzim programom za inovacije i novim nagradama osigurat će se dodatne mogućnosti za sudjelovanje inovatora diljem Europe. Tim mjerama doprinosimo povećanju konkurentnosti Europe, rastu i stvaranju radnih mjesta.”

Zahtjevi u okviru Brzog programa za inovacije moći će se podnositi od siječnja 2015. Njime će se podupirati mali konzorciji od tri do pet organizacija s izraženim sudjelovanjem poslovnih subjekata kako bi se obećavajuće ideje pogurale na tržište. Program je otvoren za ideje iz bilo kojeg područja tehnologije ili primjene i za sve pravne subjekte s poslovnim nastanom u Uniji ili zemlji pridruženoj programu Obzor 2020.

Natječaji za pet nagrada za inovacije bit će pokrenuti krajem 2014. i početkom 2015. Nagradama, čija će vrijednost 2015. iznositi šest milijuna eura, bit će obuhvaćena tri tematska područja istraživanja: zdravlje (Nagrada za smanjenje uporabe antibiotika, Nagrada za skener za hranu), okoliš (Nagrada za smanjenje onečišćenja zraka) i informacijske i komunikacijske tehnologije (Timsko dijeljenje spektra, Nagrada za optički prijenos).

Danas prihvaćenim ažuriranim programom rada potvrđuju se detalji poziva na dostavu prijedloga za 2015. najavljenoga prošlog prosinca i utvrđuju rokovi za dostavu prijedloga (vidi IP/13/1232). Sve mogućnosti financiranja u okviru programa Obzor 2020. dostupne su na portalu za sudionike .

Odaziv na prve natjecateljske pozive u okviru Obzora 2020.

Odaziv na prve natjecateljske pozive u okviru programa Obzor 2020. objavljene u prosincu bio je golem i do kraja lipnja podneseno je više od 17 000 zahtjeva ukupne vrijednosti deveterostruko veće od raspoloživih sredstava. To predstavlja znatan porast u odnosu na prethodni Sedmi okvirni program i višu razinu nadmetanja. Broj zahtjeva iz industrije vidljivo je porastao pa zahtjevi poduzeća unutar stupova Vodeći položaj industrije i Društveni izazovi programa Obzor čine 44 % od ukupno primljenih zahtjeva u usporedbi s 30 % unutar usporedivih područja Sedmoga okvirnog programa. Osobito je izraženo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća s više od 5 500 zahtjeva za natjecateljske pozive u okviru programa Obzor za poticanje vodećeg položaja u tehnologijama razvoja i industrijskim tehnologijama te gotovo 2 700 zahtjeva za financiranje u okviru novog instrumenta za mala i srednja poduzeća vrijednog 3 milijarde eura.

Kontekst

Obzor 2020. do sada je najveći okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije sa sedmogodišnjim proračunom u iznosu od gotovo 80 milijardi eura. Većina sredstava EU-a za istraživanje dodjeljuje se na temelju natjecateljskih poziva, ali proračunom Obzora obuhvaćena su i sredstva za Zajednički istraživački centar, internu znanstvenu službu Komisije,Europski institut za inovacije i tehnologiju te istraživanje koje se provodi u okviru Ugovora o Euratomu. U okviru posebnih partnerstava s industrijom i državama članicama objavit će se i zasebni natjecateljski pozivi (vidi IP/13/668 i IP/14/796). Ukupan proračun EU-a predviđen za istraživanje tijekom 2015., uključujući navedene stavke i administrativne troškove, iznosi približno 9,9 milijardi eura.

Opširnije

Skip to content