Novosti

Novosti

EK i Europski investicijski fond potpisali sporazum

Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u Europi uskoro će imati pristup iznosu od 25 milijardi EUR dodatnih sredstava zahvaljujući sporazumu koji su danas potpisali Europska komisija i Europski investicijski fond (EIF). Domaćin ceremonije potpisivanja sporazuma bit će novoimenovani povjerenik za poduzetništvo i industriju Ferdinando Nelli Feroci.

Zahvaljujući iznosu od 1,3 milijarde EUR dodijeljenom proračunu programa COSME za financiranje MSP-ova, moći će se mobilizirati do 25 milijardi EUR kroz učinak poluge od financijskih posrednika tijekom sljedećih sedam godina. Sporazumom se utire put za financiranje vlasničkog kapitala i duga za MSP-ove u okviru Programa za konkurentnost poduzetništva te malih i srednjih poduzeća (COSME) EU-a do kraja 2014. Nakon potpisivanja sporazuma, EIF će objaviti poziv na iskaz interesa na koji će se moći prijaviti prihvatljive financijske institucije (banke, jamstvene institucije, fondovi itd.). Nakon temeljite dubinske analize EIF će odabrati financijske posrednike koji će moći europskim MSP-ovima u svim sektorima omogućiti pristup financijskim sredstvima.

Jamstva u iznosu od 21 milijarde EUR za MSP-ove

COSME će financirati jamstva za banke kako bi im se pomoglo da odobravaju više kredita i financijskih zajmova MSP-ovima. To će imati znatan utjecaj na MSP-ove jer zbog učinka poluge programa COSME, 1 EUR uložen u kreditno jamstvo omogućit će im do 30 EUR financijskih sredstava. Tim jamstvima zapravo će se pomoći mnogim MSP-ovima koji drugačije možda ne bi mogli dobiti financijska sredstva zbog nedovoljnog broja kolaterala.

Očekuje se da će do 330 000 MSP-ova dobiti zajmove uz potporu jamstava iz programa COSME pri čemu će ukupna vrijednost zajmova doseći 21 milijardu EUR. Na temelju iskustva iz Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) koji je prethodio COSME-u, očekuje se da će 90 % korisnika imati 10 ili manje zaposlenika s prosječnim zajamčenim zajmom od oko 65 000 EUR. Upravo je to kategorija MSP-ova koja se trenutačno suočava s najviše poteškoća pri dobivanju zajmova.

Iznos od 4 milijarde EUR za vlasnički kapital kako bi se pomoglo MSP-ovima u rastu i širenju

Dio proračuna COSME-a uložit će se u fondove kojima se osigurava rizični kapital za MSP-ove tijekom faze širenja, posebno za one koji djeluju prekogranično. Upravitelji fondova djelovat će na komercijalnoj osnovi kako bi se osiguralo da su ulaganja usredotočena na MSP-ove s najvećim potencijalom rasta. Očekuje se da će oko 500 poduzeća dobiti kapital pri čemu će ukupno ulaganje doseći 4 milijarde EUR i privući dodatno financiranje zajedničkim ulaganjima iz drugih javnih i privatnih izvora.

Pristup financiranju EU-a

Portal pristup financiranju EU-a omogućuje jednostavne, potpune i ažurirane informacije o tome kako poduzetnici i MSP-ovi mogu pristupiti financiranju EU-a u ukupnom iznosu od više od 100 milijardi EUR s pomoću različitih programa EU-a u narednih sedam godina. Portal pruža detaljne informacije o tome kako se MSP-ovi mogu prijaviti za financiranje koje podupire EU preko jedne od približno 1 000 banaka i ostalih financijskih institucija. Portal je dostupan na svim jezicima EU-a te svim državama članicama EU-a i zemljama kandidatkinjama.

Pozadina

COSME je program EU-a za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća za razdoblje 2014. – 2020.s planiranim proračunom od 2,3 milijarde EUR s učinkom poluge koji može omogućiti iznos do 25 milijardi EUR i u okviru njega pružat će se potpora MSP-ovima u sljedećim područjima: boljem pristupu financiranju za MSP-ove, pristupu tržištima i promicanju poduzetničke kulture. Program COSME nastavlja se na uspjeh Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) koji je pomogao mobilizirati više od 16 milijardi EUR zajmova i 2,8 milijardi EUR rizičnog kapitala za preko 328 000 MSP-ova u Europi od 2007. do 2013.

Više informacija

Program COSME

IP/14/753

Portal pristup financiranju EU-a

O EIF-u

Osnovna misija Europskog investicijskog fonda jest pružiti potporu europskim mikro, malim i srednjim poduzećima pomažući im u pristupu financiranju. EIF osmišljava i razvija rizični kapital i kapital za rast, jamči te mikrofinancira instrumente koji su usmjereni posebno na taj tržišni segment. U toj ulozi EIF njeguje ciljeve EU-a kojima se podupiru inovacije, istraživanje i razvoj, poduzetništvo, rast i zapošljavanje. Ukupne neto obveze EIF-a u privatnim dioničkim fondovima iznosile su preko 7,9 milijardi EUR na kraju 2013. Uz ulaganja u preko 435 fondova te s obzirom na razmjere i opseg svojih ulaganja, EIF ima vodeću ulogu na europskom tržištu rizičnog kapitala zbog razmjera i opsega svojih ulaganja, posebno u područjima visoke tehnologije i početka poslovanja poduzeća. EIF jamči da je kreditni portfelj iznosio preko 5,6 milijardi EUR u više od 300 aktivnosti na kraju 2013., što ga stavlja u položaj ozbiljnog europskog davatelja jamstva i vodećeg mikrofinancijskog davatelja jamstva.

Više informacija: www.eif.org

Opširnije

Više informacija: www.eif.org

Skip to content