Novosti

Novosti

EK odobrila plan Hrvatske za ulaganje 450 milijuna eura iz kohezijske politike

Europska komisija  je odobrila plan ulaganja Hrvatske za korištenje sredstava kohezijske politike EU-a u iznosu od 449,4 milijuna EUR koji su joj dodijeljeni 1. srpnja 2013. kada je pristupila EU-u.Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) koji su pripremila hrvatska nadležna tijela utvrđuje prioritete ulaganja za hrvatske regije u cilju ubrzanja gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta poticanjem konkurentnosti cijele zemlje. Strateški projekti s jasnim, unaprijed utvrđenim ciljevima koji se podudaraju s tim prioritetima moraju se brzo utvrditi kako bi se ovo vrijedno ulaganje najbolje iskoristilo prije isteka roka 2016. godine.

NSRO naglašava tri strateška cilja: jačanje gospodarske konkurentnosti; uspostavu optimalnih gospodarskih uvjeta za stvaranje radnih mjesta i zapošljavanje; i postizanje uravnoteženog regionalnog razvoja. Njegovo donošenje utire put za provedbu strateških operativnih programa u područjima okoliša, prometa, regionalne konkurentnosti i ljudskih potencijala, s dodatnom podjelom na prioritete ulaganja i kriterije odabira projekata.

Ulaganja kohezijskog fonda (149,8 milijuna EUR) namijenjena su gospodarenju otpadom i otpadnim vodama, kao i poboljšanju opskrbe vodom. Europski fond za regionalni razvoj (228,4 milijuna EUR) uložit će se u podršku poslovanja malih i srednjih poduzeća, istraživanje i inovacije, zajedno s osnovnijim infrastrukturama kao što su željeznice i plovni putovi. Europski socijalni fond (60 milijuna EUR) poduprijet će stvaranje radnih mjesta i ulagati u projekte socijalnog uključivanja i obrazovanja.

Hrvatska se pridružuje trenutnom financijskom razdoblju kohezijske politike samo šest mjeseci prije njegovog kraja, što znači da se u skladu s pravilima EU-a svi projekti odabrani za ulaganja trebaju dovršiti do kraja 2016.

Očekuje se da će iskustvo koje je Hrvatska stekla u okviru prethodnih programa i projekata Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) olakšati učinkovito i pravovremeno upravljanje ulaganjima iz ovog prvog obroka financiranja u okviru kohezijske politike.

Opširnije

Skip to content