Novosti

Novosti

Energetska obnova obiteljskih kuća

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Narodne novine 43/14, 36/15) donijela je Vlada Republike Hrvatske 27. ožujka 2014. godine. Ciljevi Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.Izmjenama Programa od 26. ožujka 2015. godine omogućene su jednake mogućnosti za ostvarivanje subvencija svim građanima Republike Hrvatske, vremenski tijek provedbe energetske obnove je skraćen a provedba se pojednostavila.

Pod pojmom ‘obiteljska kuća’ smatra se zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice ili da ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. U programu mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene obiteljske kuće. S obzirom na energetska svojstva i način gradnje prioritetne obiteljske kuće su one građene između 1945. i 1987. godine.

Vlada RH preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratnim sredstvima subvencionira energetsku obnovu obiteljskih kuća. Za tu je namjenu ove godine osigurano 71 milijuna kuna, što je, kako se procjenjuje, dovoljno za energetsku obnovu 10 tisuća obiteljskih kuća. Fond u pravilu osigurava subvencije u iznosu od 40 % ukupne investicije, a kada je to moguće i više (otoci, brdsko-planinska područja, područja od posebne državne skrbi). Vlasnici obiteljskih kuća moraju osigurati preostali dio sredstava, bilo iz vlastitih izvora ili iz kreditnih linija banaka ili stambenih štedionica.

Prednost u ostvarivanju prava na subvencioniranje dat će se projektima koji imaju najveću tehničku opravdanost. Tehnička opravdanost se očituje u ostvarenim uštedama energije. Također, pri zamjeni sustava grijanja na obiteljskim kućama, prednost se daje  projektima koji uključuju mjere na ovojnici radi smanjenja toplinskih potreba kuće. U projektima zamjene sustava grijanja vrednovat će se i zamjena goriva te će se veći prioritet dati projektima u kojima se smanjuje uporaba električne energije za toplinske potrebe, a potom uporaba fosilnih goriva kao što su ugljen, loživo ulje i prirodni plin (upravo tim redoslijedom).

Detaljan popis dokumentacije te uvjeti za ostvarivanje prava na subvenciju propisuju se javnim pozivom koji se objavljuje na internetskim stranicama Fonda www.fzoeu.hr

mgipu.hr
Skip to content