Natječaji

EUREKA 2019.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2019. godini iz programa EUREKA.

Otvaranje natječaja11.03.2019.
1. Rok za dostavu punih projektnih prijava06.05.2019.
2. Rok za dostavu punih projektnih prijava02.09.2019.
Okviran datum za ocjenu projektnih prijava i rang listu31.05.2019./04.10.2019.
Okvirni datum ugovaranjasrpanj 2019. / studeni 2019.*

* Ovisi o ocjeni projekta drugih zemalja sudionica

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije

EUREKA je program koji potiče mala i srednja poduzeća na suradnju s inozemnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Cilj programa

Programom se želi potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet.

EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

Korisnici programa

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Prema Hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti i fizičke osobe nisu opravdani za sufinanciranje u programu EUREKA.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Budući da se projekti u okviru EUREKA programa financiraju iz nacionalnih proračuna svaka zemlja zadržava pravo definiranja vlastitih pravila o intenzitetu potpora, o procesu evaluacije te o pravnim subjektima koji se mogu natjecati za ta sredstva.

Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Popis zemalja članica dostupan je na www.eurekanetwork.org. Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner.

Svi partneri na projektu čine konzorcij u kojem ni jedan natjecatelj ili zemlja ne smije biti odgovoran za više od 75 % ukupnih troškova projekta.

Intenzitet potpore

Maksimalan iznos koji se može odobriti kroz EUREKA program za hrvatskog partnera 1.482.000,00 KN (200.000 EUR * 7,41).

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu za privatne tvrtke iznosi:

 • za mikro i mala poduzeća ukupno do 60% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.482.000,00 KN (200.000 EUR), ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine (36 mjeseci.
 • za srednja poduzeća ukupno do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.482.000,00 KN (200.000 EUR), ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine (36 mjeseci).
 • za velika poduzeća ukupno do 40% udjela hrvatskog partnera na projektu ili do 1.482.000,00 KN (200.000 EUR), ovisno što je manje za trajanje projekta do tri (3) godine (36 mjeseci).

Iznos za sufinanciranje svakog pojedinačnog projekta predlaže HAMAG-BICRO temeljem rezultata evaluacije i raspoloživih sredstava za tekuću godinu. Druge zemlje članice EUREKA-e mogu imati drugačija pravila. Ukupan iznos opravdanih troškova hrvatskog konzorcija na projektu može biti veći od 340.000 EUR, no iznos koji se može odobriti u Hrvatskoj za projekt je do 200.000 EUR ili postotak opravdanih troškova ovisno o veličini poduzeća.

Prihvatljivi troškovi

 • svi izdaci direktno vezani za razvoj:razvojne bruto plaće, razvojni oprema i sitni inventar, razvojne usluge, troškovi putovanja, ostali troškovi,
 • dozvoljeni troškovi razvoja moraju biti plaćeni– tek po predočenju računa i potvrde plaćanja te pozicioniranje istih u budžetu, vrši se uplata tj. naknada u projektiranim iznosima. Naknada se vrši po isteku kvartalnih perioda određenih u „Eureka poslovnom planu“,
 • dodatni troškovi ili rezervni troškovi dozvoljeni su u okviru razvojnih bruto plaća i u okviru ostalih razvojnih troškova. Nisu u zasebnoj kategoriji već u sklopu navedenih razvojnih troškova.

Neprihvatljivi troškovi

 • bilo koji izdaci u prošlosti, pa makar oni bili direktno vezani za projekt. Osim troškova konzultanata za pisanje poslovnih planova (max. 40, 50 ili 60% troška se može refundirati za pozitivno ocjenjene i ugovorene projekte, ovisno o veličini poduzeća),
 • zemlja, građevinski objekti, infrastruktura(priključci i sl.),
 • bilo koja oprema koja je vezana uz proizvodnju, iako u početku može biti korištena u razvoju. Za takvu opremu potrebno je koristiti nečiju uslugu npr. obrade, dorade i sl. Iznimno je mogući dogovor ako na tržištu ne postoji takva vrsta usluge,
 • Kupnja opreme od dobavljača koji je u strukturi vlasništva Natjecatelja/ Korisnika te kupnja stare, rabljene opreme,
 • bilo kakve isplate dobiti uključujući dividende,
 • Rezerviranja za buduće moguće gubitke ili troškove,
 • naknade za bilo kakva potraživanja,
 • bilo koji troškovi vezane uz tzv. „in kind“, vrijednosti u naturi (npr. u nekoj stavci razvojnog proračuna natjecatelj umjesto svojih 40, 50 ili 60% novaca nudi neku opremu ili rad svog stručnjaka),
 • Troškovi marketinga, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga
 • sve vrste poreza i carina uključujući PDV,
 • ostali troškovi koje stručni tim HAMAG-BICRO-a, PTTE evaluator, ili PFE evaluator procijeni kao nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem za proces razvoja projekta.

Način i rok prijave

Svaki partner prijavljuje EUREKA projekt svojem nacionalnom tijelu prema definiranim nacionalnim pravilima svoje zemlje. Iz tog razloga bitno je da svaki partner na projektu kontaktira svojeg Nacionalnog koordinatora projekata (NPC).

Priprema projekta sastoji se od dostave sljedeće dokumentacije:

 1. EUREKA Obrazac za prijavu (eng. EUREKA Project Form – EPF),
 2. Konzorcijski ugovor,
 3. EUREKA POSLOVNI PLAN – EPP (zajedno sa prilozima EPP).

Zadnju verziju obrasca EUREKA Project form (EPF) natjecatelj može preuzeti na službenim stranicama EUREKA-e ili na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Pročitajte detaljne upute kako pravilno ispuniti EPF.

Ispunjeni i potpisani obrazac EUREKA Project Form (EPF) zaprimljen od Natjecatelja HAMAG-BICRO dostavlja Tajništvu EUREKA programa za što je zadužen NPC zemlje nositelja projekta (HAMAG-BICRO ako je hrvatski sudionik glavni partner na projektu).

Nakon predaje i dodatne kontrole administrativne usklađenosti s osnovnim kriterijima EUREKA programa (Basic Eligibility) od strane EUREKA Tajništva, projekt ulazi u internu bazu projekata čime dobiva referentni broj i naziv projekta prema kojemu se projekt vodi u evidenciji.

Partnerski odnosi na nivou projekta definiraju se Konzorcijskim ugovorom koji je sastavni dio projektne dokumentacije potrebne za provođenje evaluacije. Rezultati projekta vlasništvo su projektnih partnera sukladno Konzorcijskom ugovoru. Smjernice izrade konzorcijskog ugovora i predložak za izradu EUREKA Poslovnog plana (EPP) nalaze se na HAMAG-BICRO mrežnim stranicama.

Potrebno je uvijek koristiti zadnje objavljene verzije.

Sva dokumentacija šalje se poštom uredno uvezana u dva primjerka (jedan original) i na jednom CD-ili USB-u  poštom do 6. svibnja ili 2. rujna 2019. na:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO

Ksaver 208

10000 Zagreb

s naznakom ‘Za EUREKA program’.

Više o samom natječaju, popratnoj dokumentaciji i postupku evaluacije pročitajte na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Skip to content