Novosti

Novosti

European Cultural Foundation – poziv

Nezavisna institucija European Cultural Foundation objavila je poziv zainteresiranim organizacijama za prijavu prijedloga oko daljnjeg razvoja posebnog programa za kulturnu suradnju između zemalja jugoistočne Europe – Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC). Cilj natječaja je osmisliti način na koji bi se BIFC trebao dalje razvijati u regiji kako bi što efikasnije odgovorio na potrebe kulturnog sektora.

Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoz 2012., a sve o natječaju, uvjetima i prijavama pročitajte ovdje.

uzuvrh.hr
Skip to content