Novosti

Natječaji

Filia/empowering women – general opportunity fond

Organizacije žena iz cijelog svijeta mogu se prijaviti za “brze” grantove iz FILIA/EMPOWERING WOMEN – GENERAL OPPORTUNITY fonda. Organizacije se mogu prijaviti tokom cijele godine a najveći mogući iznos koji se može tražiti je pet tisuća eura. Grantovi se dodijeljuju za aktivnosti/projekte koji promoviraju participaciju i/ili slobodu i nenasilje nad ženama.

 

Skip to content