Novosti

Novosti

HBOR ponovo snizio kamatne stope i predstavio nove programe

Danas je u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak predsjednik Uprave Anton Kovačev predstavio dva nova kreditna programa HBOR-a “Kreditiranje proizvodnje” i “IPA MSP Darovnica” te smanjenje kamatnih stopa po postojećim kreditnim programima. Konferenciji za medije prisustvovali su  Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta i Veljko Ostojić ministar turizma.

Hrvatski gospodarstvenici i dalje se bore s posljedicama gospodarske krize, stoga je HBOR ponovno odlučio smanjiti kamatne stope kako bi im osigurao pristup što povoljnijim financijskim sredstvima. Prostor za sniženje kamatnih stopa HBOR i ove godine pronalazi u smanjenju vlastite dobiti. Smanjenje kamatnih stopa privremena je mjera i odnosi se na kredite odobrene u 2012. godini, uz napomenu kako krediti odobreni u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do trenutka stupanja na snagu novih uvjeta kreditiranja također mogu računati na snižene kamatne stope ukoliko udovoljavaju važećim propisima o odobrenju potpora male vrijednosti. Snižene kamatne stope za 1 postotni bod godišnje uvedene su s ciljem poticanja novih investicija u poljoprivredi i ribarstvu, turizmu, industriji te energetskoj učinkovitosti, zaštiti okoliša i obnovljivih izvora energije. Kamate su snižene u 8 kreditnih programa te sada iznose: po programu Zaštite okoliša 1 posto, 3 posto i 3M EURIBOR + 1 posto, po programima Gospodarstvo i Turizam 1, 3 i 5 posto, po programima Poljoprivreda i ujednačeni razvoj, Otoci, Malo i srednje poduzetništvo te Pronalasci  1 i 3 posto dok po programu Početnici kamatna stopa iznosi 3 posto.

Novi program “Kreditiranje proizvodnje” usmjeren je na domaće izvoznike i proizvođače te je namijenjen kreditiranju obrtnih sredstava u proizvodnji, a sredstva kredita se mogu koristiti za podmirenje obveza prema dobavljačima, troškova zaposlenih, režijskih i ostalih troškova. Krediti se po ovom programa odobravaju u kunama bez valutne klauzule, uz kamatnu stopu od 4 posto godišnje na rok do 1 godine uz mogućnost obnavljanja, a provode se putem poslovnih banka.

“IPA MSP Darovnica” osmišljen je s ciljem pružanja potpore povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u RH kroz kreditiranje projekata kandidata programa za dodjelu bespovratnih sredstava iz pretpristupnog fonda IPA, komponente III C. Ovaj novi kreditni program namijenjen je financiranju investicija u nove tehnologije, nove proizvodne metode, zeleno gospodarstvo, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost te u certificiranje proizvoda, usklađivanje s ekološkim standardima i povećanje konkurentnosti. Krediti će se u sklopu ovog programa odobravati uz godišnju kamatnu stopu od 2 posto u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu. Rok otplate je do 5 godina uključujući poček do godine dana, a provode se izravno ili putem poslovnih banaka.

“Mi u HBOR-u, svakodnevnim razgovorima s hrvatskim gospodarstvenicima osluškujemo njihove potrebe i analiziramo izazove s kojima se susreću te im nastojimo pružiti punu potporu kako bismo olakšali njihovo poslovanje u Hrvatskoj ali i na inozemnim tržištima. Zahvaljujući uspješnoj suradnji s međunarodnim financijskim ustanovama, osiguravamo im financijska sredstva po što je moguće povoljnijim uvjetima kako bismo im u otežanim uvjetima financijske i gospodarske krize što više olakšali i povećali njihovu konkurentnost. Vjerujem da će predstavljeni novi kreditni programi i novo smanjenje kamatnih stopa višestruko pozitivno utjecati na njihova poslovanja i opravdati naša očekivanja.” izjavio je Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a.

hbor.hr
Skip to content