Novosti

Natječaji

Horizon 2020: Zajednice društvenih inovacija

Cilj ovog natječaja je poticanje i potpora osnivanju zajednice društvenih inovacija sastavljenu od istraživača, društvenih inovatora, krajnjih korisnika tj. građana te donositelja politika.  Nužno je bolje povezati istraživanja i praksu, razviti zajedničke metode i koncepte u  području istraživanja društvenih inovacija te pružiti zajednički prostor za prikupljanje dokaza te identificiranje novih područja za društvene inovacije u različitim sektorima.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne uprave osim Vlade i ministarstava, mala i srednja poduzeća, udruge, instituti, fakulteti, neformalna udruženja i inicijative, razvojne agencije, poduzetnički inkubatori i klasteri.
Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog natječaja su:
– organizaciju posredničkih događanja kako bi se poboljšalo umrežavanje postojećih istraživanja i eksperimentalnih projekata te drugih aktivnosti u području društvenih inovacija
–  aktivnosti informiranja te osvješćivanja kroz  okupljanja istraživača i raznih interesnih skupina, uključujući organizacije civilnog društva, građanske skupine, privatne subjekte, donositelje politika, korisničke skupine i druge mreže
– dizajn strategija i aktivnosti kako bi se osigurala najbolja moguća upotreba rezultata istraživanja te uspostava miksa diseminacijskih alata namijenjenih ciljanju različitih interesnih skupina na lokalnoj, nacionalnoj te EU razini
– organizaciju događanja usmjerenih ka identificiranju prioriteta za suradnju i potrebnih istraživanja te poboljšanju kvalitete, kvantitete te vidljivosti budućih aktivnosti u području društvenih inovacija
– podršku masovnim eksperimentima, replikacijama , inkubacijama te skaliranju rezultata istraživanja
–  uspostavu mreže „lokalnih podupiratelja“ za bolju diseminaciju te skaliranje rezultata na svim razinama
Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva su 13.470.000 eura, a stopa sufinanciranja je 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Rok za prijavu je 28. svibnja 2015.
Detaljnije informacije o natječaju dostupne su ovdje.
Skip to content