Novosti

Natječaji

Natječaji EU u okviru Programa Erasmus+ za 2015.

Europska komisija je objavila novi Erasmus+ natječaj za 2015. čiji ukupni proračun iznosi 1.736,4 milijuna eura, od čega je za Hrvatsku predviđeno više od 12,9 milijuna eura za projekte u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Više informacija o natječajima, kao i rokovi podnošenja prijava možete pronaći ovdje.

uzuvrh.hr
Skip to content