Novosti

Natječaji

INA i Novi list pokreću foto natječaj za Kalendar 2013.

U sklopu projekta ‘Zajedno za bioraznolikost’ INA-Industrija nafte, d.d. i Novi list pokrenuli su natječaj za izbor fotografija koje će biti predstavljene u kalendaru za 2013. godinu. Tema ovogodišnjeg natječaja je ‘Hrvatske sorte i pasmine’, a pozvani da se prijave su profesionalni i amaterski fotografi.

Kao i protekle godine, stručni suradnici na projektu su djelatnici Javne ustanove Priroda iz Rijeke. Po završetku natječaja stručna komisija pregledat će i ocijeniti sve pristigle fotografije te izdvojiti 24 fotografije, koje će zatim predstaviti na tiskanima i internetskim stranicama Novog lista. Čitateljima će na taj način biti omogućen izbor konačnih 12 fotografija za kalendar.

Riječ je o tradicionalnom kalendaru Novog lista, a INA je već četvrtu godinu zaredom pokrovitelj projekta. Prošlogodišnji natječaj za kalendar ‘Hrvatske vode stajaćice’ doživio je golem uspjeh s više od 550 pristiglih amaterskih i profesionalnih fotografija biljnog i životinjskog svijeta koji živi uz i u jezerima, močvarama, lokvama i barama.

Rok za podnošenje fotografija je 16. srpnja.

Autori izabranih fotografija osvajaju nagradu u vrijednosti od 1.000 kuna, dok će čitatelji Novog lista kalendar dobiti na dar 6. prosinca.

Prijave na natječaj moraju sadržavati podatke o autoru (ime i adresa autora), lokalni (mjesni) naziv sorte ili pasmine, širi ili uži naziv lokaliteta gdje je sorta ili pasmina snimljena te datum kad je fotografija snimljena. Fotografije moraju biti dostavljene u formatu 21×30 cm, 300 dpi, kao tif ili kvalitetan jpg te na CD-u ili DVD-u u omotnici na adresu:
Novi List
Natječaj za fotografiju
Zvonimirova 20a
51000 Rijeka
ili na e-mail adresu natjecaji@novilist.hr

 

Skip to content