Novosti

Novosti

Informativni dani Agencije za mobilnost i programe EU

Agencija za mobilnost i programe Europske unije prornice ideju mobilnosti u obrazovanju kao nacina jacanja strucnih vjestina i znanja, te otvaranja osobnih vidika, a s ciljem stvaranja drustva utemeljenog na znanju i jacanja konkurentnosti na europskom trzistu rada. Agencija ostvaruje svoju zadacu kroz provedbu dva najveca programa Europske zajednice: Program za cjelozivotno ucenje i program Mladi na djelu . Agencija svake godine raspisuje natjeca]e za sudjelovanje u spomenutim programima, putem kojih dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti mobilnosti i partnerstava. Uz navedene programe, Agencija je zaduzena za promociju drugih inicijativa i programa Europske unije, kao sto su Europass i Erasmus Mundus, kao i za rad EURAXESS usluznoq centra koji podrzava mobilnost istrazivaca.

 

Krajem 2008. godine Agencija je odrzala prve informativne dane i radionice u regionalnim sredistima Republike Hrvatske. Veliki odaziv potencijalnih korisnika te broj prijavitelja na natjecaje Agencije pokazatelji su opravdanosti odrzavanja takvih dana. Stoga Vas i u 2009. godini Agencija poziva na informativne dane kako biste se sto podrobnije upoznali s rnoqucnostima sudjelovanja u programima koje provodimo.

 

Cilj odrzavanja informativnih dana jest upoznati Vas -potencijalne korisnike programa (nastavnike, profesore, andragoge, ucenike, mlade, donositelje odluka u obrazovanju, osobe koje rade s mladima, predstavnike obrazovnih ustanova, gospodarskog sektora, trzista rada, itd.) s najnovijim moqucnostima koje nude programi Europske zajednice u sektoru formalnog i neformalnog ucenja. Predstavit cerno Vam otvorene natjecaje i nacine prijavljivanja na iste tijekom 2010. godine. Takoder, kroz primjere dobre prakse osoba koje su imale koristi od sudjelovanja u nasirn programima tijekom 2009. godini, nastojat cerno Vam maksimalno pribliziti koristi koje Vi i Vasa ustanova ostvarujete sudjelovanjem u programima koje provodimo.

Informativni dani odrzavat ce se od 09.30 do 13.00 sati, dana

6.11.2009. u Puli, Dom Hrvatskih Branitelja, Leharova1,

a nastavit cerno ih radionicama tijekom studenog i prosinca 2009. godine, o cemu cete biti naknadno informirani.

Program

Skip to content