Novosti

Novosti

Objava poziva za drugi krug informativnih radionica – Žene na tržištu rada

Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Odjela za financiranje i ugovaranje projekata EU, objavljen je poziv za prijavu na drugi krug informativnih radionica – projektne klinike  za potencijalne korisnike sredstava bespovratne pomoći za projekt “Žene na tržištu rada” – pod referencom EuropeAid/129009/M/ACT/HR, u sklopu IV. komponente programa IPA – Razvoj ljudskih potencijala.

Poziv na projektne klinike     Prijavni obrazac za projektne klinike

Skip to content