Novosti

Natječaji

IPA – FINANCIJSKA ALOKACIJA (2007-2010)

Program IPA se bazira na dokumentu “Višegodišnji indikativni planski dokument” koji također uključuje dokument “Višegodišnji indikativni financijski okvir”. Europska Komisija je usvojila te programe radi usklađivanja strateškog i financijskog okvira za pojedinu državu. Kroz “Višegodišnji indikativni financijski okvir” za Republiku Hrvatsku određen je financijski proračun koji obuhvaća trogodišnji period 2008.-2010 uključujući i 2007. Ukoliko se ugovaranje i isplata sredstava ne izvrši u roku od 3 godine od odobrenja programa/projekta, sredstva se automatski vračaju u proračun Komisije (n+3).

Europska Komisija namijenila je sredstva u periodu do 2010. za provedbu IPA programa u vrijednosti od ukupno 5,740 milijardi eura. Za Republiku Hrvatsku predviđena su sredstva u vrijednosti od ukupno 589,9 milijuna eura. U razdoblju od tri godine (2007./2010.) određeni iznos za svaku komponentu, pritom izostavivši komponentu I, planirano se povećava (vidi Tablicu)

Komponente IPA programa   2007.   2008.   2009.   2010.

1) Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

  47,60   45,40   45,60   39,50

2) Prekogranična suradnja

    9,70   14,70   15,90   16,20

3) Regionalni razvoj

  44,60   47,60   49,70   56,80

4) Razvoj ljudskih potencijala

  11,10   12,70   14,20   15,70

5) Ruralni razvoj

  25,50   25,60   25,80   26,00

UKUPNO:

138,50 146,00 151,20 154,20

 

Skip to content