Novosti

Natječaji

Izvorni suvenir

Ministarstvo turizma provodi program poticanja unapređenja izrade i plasmana izvornih suvenira “IZVORNI SUVENIR”.

Ciljevi programa
Poticanje izrade, afirmacije i promoviranja izvornih suvenira kroz oživljavanje tradicijskih i umjetničkih obrta i domaće proizvodnje.

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za sufinanciranje programa/projekata kojima se ostvaruje unapređenje izrade i plasmana izvornih suvenira i to za:

* uređenje proizvodnih i prodajnih prostora
* nabavku novih strojeva i alata (osim tradicijskih strojeva i alata)
* opremanje suvenira za plasman na tržište ( prikladna ambalaža)
* promotivne aktivnosti (organizacija i troškovi sajmova i prodajnih izložbi te promidžbeni materijali)
* stručni dizajn i redizajn.

Pod pojmom izvorni suvenir podrazumijevaju se suveniri prepoznatljivog podrijetla odnosno utemeljeni na lokanoj, regionalnoj ili nacionalnoj kulturno*povijesnoj, tradicijskoj ili prirodnoj baštini, a mogu biti:

* suveniri (etno suveniri) kao replike predmeta vezanih za tradicijsku, ruralnu kulturnu baštinu
* suveniri inspirirani (redizajnirana baština) sakralnom, folklornom i urbanom temom
* konzumno gastronomski suveniri domaće proizvodnje
* dekorativni suveniri (fotografije, mala plastika, oslikavanje stakla, drva i sl.)
* eko*higijenski suveniri (npr. eterična ulja, sapuni) i
* ostali suveniri koji obogaćuju ukupnu turističku ponudu.
Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za sufinanciranje projekata izrade suvenira koji su u cijelosti domaće izrade/proizvodnje (u Republici Hrvatskoj)

Opširnije

 

Skip to content