Novosti

Natječaji

Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društvenoekonomski rast

Globalni cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je doprinijeti uravnoteženom regionalnom razvoju hrvatskih OCD-ova.

Specifični cilj(evi) ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga jesu:

1. proširiti doseg regionalnih mehanizama potpore OCD-ima kroz jačanje održivih modela OCD-a i sudjelovanje građana u lokalnim procesima odlučivanja;
2. ohrabriti lokalne zajednice da razvijaju održive mehanizme sudioničke demokracije i integrirane pristupe odozdo prema gore kojima će odgovoriti na lokalne izazove;
3. promicati osjećaj uključenosti i vlasništva zajednice jačanjem sudjelovanja građana i OCD-ova u zajednicama.

Prioriteti ovog Poziva su sljedeći:

1. Izgradnja kapaciteta OCD-ova koji u partnerstvu s lokalnim vlastima rade na rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
2. Jačanje angažiranosti građana u zajednici;
3. Razvoj inovativnih modela suradnje OCD-ova, građana i jedinica lokalne samouprave u rješavanju zajednički prepoznatih lokalnih problema.

Ukupan indikativni iznos koji je stavljen na raspolaganje za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga iznosi 600.000 eura.

Vrijednost zatraženih bespovratnih sredstava u sklopu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga mora biti unutar sljedećeg raspona:
• najniži iznos: 30.000 eura
• najviši iznos: 60.000 eura

Svi zahtjevi za bespovratnim sredstvima dostavljeni u sklopu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga moraju imati sljedeći raspon postotka ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

• najniži postotak: 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
• najviši postotak: 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Skip to content