Novosti

Natječaji

Mjera C – Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja

Predmet ovog otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnosti:

C1. „Poduzetničke zone“
C2. „Tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori“ i
C3. „Razvojne agencije i poduzetnički centri“

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je unapređenje uvjeta za privlačenje investicija, jačanje konkurentnosti i razvoja tehnološki usmjerenih i na znanju utemeljenih malih i srednjih poduzetnika, te povećanje zaposlenosti.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

* Unapređenje cestovne, komunalne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture u zoni
* Privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta
* Uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika čija se djelatnost temelji na visokom tehnologijama i inovacijama
* Razvoj poduzetničkih potpornih institucija: poduzetničkih centara, regionalnih razvojnih agencija, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova
* Podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.

KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN

AKTIVNOST C1
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju osnovane poduzetničke zone koje su u sustavu potpora Ministarstva poduzetništva i obrta.

AKTIVNOST C2
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju osnovan tehnološki park ili poduzetnički inkubator ili registriranim trgovačkim društvima i ustanovama koje u svojoj strukturi poslovanja imaju djelatnosti i prostore za inkubiranje poduzetnika.

AKTIVNOST C3
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je razvojnim agencijama i poduzetničkim centrima.

Otvoreni javni poziv je otvoren danom objave u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013. godine.

Skip to content