Novosti

Natječaji

Mjera D – Obrazovanje za poduzetništvo i obrte

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnosti: D1 Obrazovanje za poduzetništvo D2 Obrazovanje za obrte.

Otvoreni javni poziv je otvoren danom objave u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013. godine.

Cilj ovog Otvorenog javnog poziva je usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo i obrt u funkciji samozapošljavanja te poticanja rasta i razvoja poduzetništva i obrta. Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je ulaganje u ciljane programe obrazovanja za poduzetništvo radi podizanja kvalitete formalnog, neformalnog/cjeloživotnog obrazovanja te stvaranja poduzetništvu usmjerenog društvenog okružja.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva, fizičkim osobama, obrazovnim institucijama, znanstvenim ustanovama te asocijacijama poduzetnika obrtnika i zadrugara.

Za aktivnost D1 Obrazovanje za poduzetništvo prijavu mogu podnijeti:

D1.1. Edukacija poduzetnika, obrtnika i zadrugara Subjekti malog gospodarstva (isključivo obrti i trgovačka društva) sukladno zakonskoj definiciji registrirani za obavljanje djelatnosti obrazovanja, kao i asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara.

D1.2. Akademsko poduzetništvo – znanje za gospodarstvo Visokoobrazovne institucije i znanstvene ustanove.

D1.3 „Učenička zadruga i učeničko poduzede“ “Učeničke zadruge” osnovnih i srednjih škola i “učenička poduzeda” u srednjim školama koje u specijaliziranim programima upoznaju učenike sa poduzetništvom, simulirajudi osnivanje i rad poduzeda (vježbovne tvrtke) u svojim školama.

D1.4 Promocija i poticanje stvaranja poduzetničke kulture mladih Obrazovne institucije (visokoškolske obrazovne institucije i ustanove za obrazovanje odraslih) te asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara.

Za aktivnost D2 Obrazovanje za obrte prijavu mogu podnijeti:

D2.1 Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike Subjekti malog gospodarstva (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sukladno zakonskoj definiciji te fizičke osobe.

D2.2 Informatičke kompetencije obrtnika Područne obrtničke komore i udruženja obrtnika.

D2.3 Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima Područne obrtničke komore, udruženja obrtnika i subjekti malog gospodarstva (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sukladno zakonskoj definiciji.

D2.4 Majstorska škola Srednje strukovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih.

D2.5 Naukovanje za obrtnička zanimanja Subjekti malog gospodarstva (isključivo obrti,trgovačka društva i zadruge) sukladno Zakonskoj definiciji.

Skip to content