Novosti

Novosti

Javni natječaj za Program potpora sektrorima prerađivačke industrije

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je Javni natječaj za Program potpora sektrorima prerađivačke industrije za 2011. godinu.

Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za provedbu Operativnog programa potpora sektorima prerađivačke industrije za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 100.000.000 kuna.

Sredstva su bespovratna i dodjeljuju se kao subvencija trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja imaju 20 i više zaposlenih.

3. Potpora je namijenjena određenim sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Navedeni sektori obuhvaćaju odjeljke prema statističkoj klasifikaciji djelatnosti RH iz 2007 ( NKD-a 2007).

3.1.    Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda

C 13    Proizvodnja tekstila
C 14    Proizvodnja odjeće
C 15    Proizvodnja kože

3.2.     Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i  ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

C 20    Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
C 21    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  i  farmaceutskih pripravaka
C 22    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
C 23    Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3.3.    Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

C 24    Proizvodnja metala, osim skupine 24.1. Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura i 24.2. Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

C 25    Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme

3.4.    Proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva

C 26    Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
C 27    Proizvodnja električne opreme
C 28    Proizvodnja strojeva i uređaja
C 29    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
C 30    Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava osim skupine 30.1. Gradnja brodova i čamaca
C 32    Ostala prerađivačka industrija

Sredstva su predviđena za provedbu slijedećih programa:

(1)    Program poticanja razvoja i jačanje konkurentnosti
(2)    Program poticanje održive proizvodnje

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 3. listopada 2011.

Opširnije

Skip to content