Novosti

Natječaji

Javni natječaj za provedbu projekta savjetovanja potrošača u 2013. godini

Savjetovanje potrošača provodi se u RH kontinuirano od 2005. godine i savjetovališta su prepoznata kao mjesta kojima se potrošači obraćaju u rješavanju svojih problema, a vezano uz kršenje potrošačkih prava. Za provedbu  projekta u 2013. godini  osigurana su sredstva u iznosu od 1.300.000 kuna.

Predmet Natječaja je dodjela financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj za sufinanciranje provedbe projekta savjetovanja potrošača.

Provedbom projektnih aktivnosti omogućava se besplatno savjetovanje potrošača na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih prava i ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem i to na razini četiri hrvatske regije: Zagrebačka, Osječka, Riječka i Dalmatinska.

Prijedlogom ovog Natječaja, u usporedbi s prethodnim, zahtjevniji su kriteriji što se tiče stručnosti osoba koje savjetuju potrošače, a u smislu obaveznog zapošljavanja pravnika kao i obveze da se savjetovanje provodi u sljedećim područjima: opća prava potrošača sukladno propisima koji uređuju obvezne odnose i zaštitu prava potrošača

  1. prava potrošača u području korištenja javnih usluga (članak 24. Zakona o zaštiti potrošača)
  2. prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija
  3. prava potrošača vezano uz korištenje financijskih i osiguravateljnih usluga.

Rok za podnošenje prijava udruga na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja na internetskoj stranici Ministarstva. (11.06.2013.)

Skip to content