Novosti

Natječaji

Korak Više

Ministarstvo turizma objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem  Programa unapređenja ponude turističkog sektora u 2013. godini „KORAK VIŠE“.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za  podizanje konkurentnosti ukupnog turističkog sektora kroz:

* manja kapitalna ulaganja  u dodatne sadržaje, unapređenje ponude i razvoj posebnih oblika turizma
* subvenciju razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca

Namjena sredstava:

DESTINACIJSKI KORAK VIŠE – Unapređenje ponude turističke destinacije isključivo kroz kapitalna ulaganja. Prijaviti se mogu: Turističke zajednice, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjem (NP i PP), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

PODUZETNIČKI KORAK VIŠE – Izgradnja i unapređenje dodatnih sadržaja ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli i/ili kampovi isključivo kroz kapitalna ulaganja. Prijaviti se mogu: prijavitelji registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnost i to trgovačka društva, obrti, zadruge

VODA ZA OTOKE – Subvencija razlike cijene vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca. Prijaviti se mogu: prijavitelji koji se bave pružanjem usluga smještaja u hotelima na otocima a opskrbljuju se vodom putem vodonosaca i to trgovačka društva, obrti, zadruge

Javni poziv otvoren je do 19. srpnja 2013. godine.

Skip to content