Novosti

Natječaji

Javni poziv Ministarstva turizma i HTZ-a

Ministarstvo turizma objavljuje Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava projektima temeljem PROGRAMA poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice (HTZ) za sufinanciranje razvoja smještajne i dodatne turističke ponude, te unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima.

Najveći iznos pojedinačne potpore po projektu iznosi do 150 tisuća kuna.

Ukoliko korisnik temeljem ovog Programa kandidira više projekata, ukupna vrijednost potpora koja se može odobriti po pojedinom korisniku može iznositi do 200 tisuća kuna

Sredstva su namijenjena za razvoj smještajne i dodatne turističke ponude, te unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima, i to za:

a) razvoj, obnovu i podizanje kvalitete smještajne ponude, bilo kroz izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih smještajnih kapaciteta (hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani i pansion)

b) izgradnju, obnovu i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,

c) uređenje dodatnih sadržaja uz smještajne kapacitete (npr. bazeni, wellness ponude, sportsko-rekreativni i zabavni sadržaji, sadržaji za djecu, sadržaji za održavanje poslovnih sastanaka i konferencija i sl.),

d) uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja kroz projekte turističke infrastrukture (npr. vidikovci, osmatračnice, poučne i pješačke staze, biciklističke i druge tematske staze, stijene za penjanje, golf vježbališta, tematski parkovi, plaže i dr.).

Napomena:
Smještajni objekti koji su ovim programom obuhvaćani moguraspolagati s maksimalno 50 smještajnih jedinica

Javni poziv je otvoren do 6. svibnja 2013. godine.

Skip to content