Novosti

Natječaji

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je Javni pozvi za projekte udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece.

Cilj: provođenje preventivnih i edukativnih programa koji su usmjereni promicanju, unaprjeđivanju i zaštiti prava djece.

Prioriteti natječaja:

D-1) ZAJEDNO DO PRAVA – projekti koji pridonose povezivanju, razvoju i praćenju rada najmanje 10 udruga i njihovih aktivnosti usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece (koordinacije, savezi)

D-2) PRAVA DJECE U ZAJEDNICI – projekti poticanja međusektorske suradnje na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici

D-3) ZAŠTITA PRAVA OSJETLJIVIH SKUPINA DJECE (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca u riziku, udomljena i posvojena djeca)

a) najmanji iznos koji se može tražiti: 15.000,00 kuna
b) najveći iznos koji se može tražiti: 90.000,00 kuna

Rok za prijavu je 8. svibanj 2013.

Skip to content